Ομάδες Χρηστών Βοήθεια 
Όνομα ομάδας χρηστών
Υπεύθυνος ομάδας Εγγραφή εγγεγραμμένοι Μέγ.
Ομάδα Χρηστών 4 (Πέμπτη 18-20) - - 0 20
Ομάδα Χρηστών 3 (Πέμπτη 16-18) - - 1 20
Ομάδα Χρηστών 2 (Πέμπτη 14-16) - - 4 20
Ομάδα Χρηστών 1 (Πέμπτη 12-14) - - 9 20
Ομάδα Χρηστών 5 (Παρατηρητές) - - 5 20